x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tieteellisesti julkisoikeudellisia ongelmia ja raportoida kirjallisesti analyysin tulokset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma julkisoikeudellisesta aiheesta.

Yleiskuvaus

Tutkimusjakso sisältää tutkimusseminaarin ja kirjastonkäytön opetuksen. Tutkimusseminaarin kesto on kaksi periodia (periodit I ja II tai III ja IV).

Tutkimuseminaari suoritetaan osallistumalla aktiivisesti seminaarin työskentelyyn sekä laatimalla seuraavat kirjalliset työt:
- pro gradu -tutkielmaa koskeva ideapaperi,
- pro gradu -tutkielmaa koskeva tutkimussuunnitelma, ja
- tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuuskatsaus (voi myös sisältyä tutkimussuunnitelmaan, jos seminaarissa niin sovitaan).
Lisäksi seminaariin voi sisältyä erikseen ilmoitettavia ja tutkieman laatimista tukevia harjoituksia.
Työskentelyn tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvät edellytykset pro gradu -tutkielman kirjoittamiselle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikkien lukuvuonna 2016-2017 Julkisoikeuden syventävään tutkimusjakson HALJUS22 suorittavien on ilmoittauduttava täyttämällä 7.9.2016 mennessä oheisesta linkistä löytyvä e-lomake, jossa kysytään tutkielman alustavaa aihepiiriä ja mahdollisia toiveita seminaarin aloitusajasta. E-lomakkeen täyttämisen lisäksi jokaisen on ilmoittauduttava seminaariin NettiOpsusssa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
raija.huhtanen[ät]uta.fi
Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
pauli.rautiainen[ät]tuni.fi
Jukka Viljanen, Opettaja
jukka.viljanen[ät]staff.uta.fi

Opetus

12.9.2016 – 31.5.2017
Itsenäinen työskentely
Seminaari 25 tuntia
Kaikille ryhmille yhteinen aloituskokoontuminen
Ma 12.9.2016 klo 10-12, Päätalo A07
Rautiaisen ryhmän ideapaperit ja tutkimussuunnitelmat, ryhmän kirjallisuuskatsaukset ja metodipaperit käsitellään verkossa
Ma 19.9.2016 klo 12-17, PinniA4086, ideapaperit
Ti 29.11.2016 klo 12-18, Virta 114, tutkimussuunnitelmat
Kirjatentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Tutkimusseminaareja järjestetään lukuvuosittain 2-4 osallistujamäärästä riippuen. Seminaarit eriytyvät aihepiiriensä perusteella oikeudenalapainotteisiin ryhmiin siten, että valtiosääntöoikeuden ja sen lähialueiden tutkimusaiheisiin painottuvat seminaarit alkavat syyslukukaudella ja hallinto-oikeudellisiin aiheisiin kytkeytyvät kevätlukukaudella. Tutkimusseminaareissa on mahdollista jatkaa työskentelyä vastaavan alueen syventävällä jaksolla käsitellyn teeman parissa niin, että niistä muodostuu opiskelijalle johdonmukainen ja temaattisesti yhtenäinen kokonaisuus. Kaikille seminaariin syyslukaudella 2016 tai kevätlukukaudella 2017 aikoville järjestetään yhteinen tilaisuus ma 12.9.2015 klo 10-12 (Päätalo  ls. A07). Tilaisuudessa informoidaan tarkemmin seminaarien toteutustavoista ja jaetaan opiskelijat seminaariryhmiin, minkä vuoksi jokaisen seminaariin aikovan opiskelijan edellytetään osallistuvan tilaisuuteen. Sekä syys- että kevätlukukaudella alkaviin seminaareihin tulee ilmoittautua syyslukukauden alussa nettiopsussa.