x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisyhteisöjen, erityisesti kuntien ja valtion, julkisten hankintojen alaan kuuluvia oikeudellisia kysymyksiä hankintayksiköiden sekä viranomais- ja sopimustoiminnan näkökulmista. Hän hallitsee kilpailutuksen oikeudellista substanssiosaamista keskeisen julkisen palvelu- ja tavarakilpailutuksen osa-alueilta. Opiskelija osaa nähdä julkisen vallan velvoitteiden ja palvelujen tuotteistamisen/palvelumuotoilun mahdollisuudet ja keskeiset oikeudelliset ongelmat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
Asko.Uoti[ät]uta.fi
Mikko Knuutinen, Opettaja

Opetus

7.3.2017 – 11.4.2017
Luento-opetus 22 tuntia
Luennot
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10B
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10B
Luentotentti
To 20.4.2017 klo 10.00-12, Päätalo A1, Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena (20.4. tenttiin ei ole PAKOLLISTA ilmoittautumista). Uusintatentit JKK:n yleisinä tenttipäivinä ma 8.5.2017 ja ti 13.6.2017 (muista ilmoittautuminen!).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennot/luentomateriaali:

Opintojakson Moodle-aineisto

Kirjallisuus: 

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmä: Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky 37/2015. Sivut 1-378 ja 474-541. Verkkojulkaisun osoite (saatavissa vain sähköisessä muodossa): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74981/TEMjul_37_2015_web_13052015.pdf?sequence=1

Säädökset: 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016; Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016; Kuntalaki 410/2015, luvut 1-2, 8 ja 15; Kilpailulaki 948/2011, luvut 1-3; L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006; Markkinaoikeuslaki 99/2013;

Lisäksi (soveltuvin osin): Hallintolaki 434/2003; L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999; L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003.