x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden keskeisen sisällön ja ymmärtää sen aseman ja tehtävät oikeusjärjestyksen kokonaisuudessa.

Yleiskuvaus

Sosiaalisia oikeuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellis-toiminnallista kokonaisuutta sekä toimeentuloturvaa koskevat oikeudelliset kysymykset ja näihin liittyvän lainopillisen argumentaation ja  oikeudellisen ratkaisutoiminnan keskeinen sisältö.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen
Pakollinen edeltävä opintojakso: HALJUA21 Hallinto-oikeus

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
Asko.Uoti[ät]uta.fi

Opetus

26.10.2016 – 18.11.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ke 26.10.2016 - 16.11.2016 viikoittain klo 10-12, Virta 120
Poikkeukset:
16.11.2016 klo 10 –12 , Virta 114
Pe 28.10.2016 - 18.11.2016 viikoittain klo 10-12, Virta 120
Poikkeukset:
28.10.2016 klo 10 –12 , Virta 113
Luentotentti
Ma 28.11.2016 klo 10.00-12, Virta 109, EI erillistä ilmoittautumista.
Luentotenttiuusinnat JA erilliset kirjallisuustentit:
Ti 20.12.2016 klo 16-20, Päätalo ls. D 10 a+b
Ti 31.1.2017 klo 16-20, Päätalo ls. D 10 a+b
Ti 14.3.2017 klo 16-20, Päätalo ls. D 10 a+b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson opetussuunnitelmassa mainituista teoksista käytetään opiskelun pohjana aina teoksen uusinta painosta. Teoksesta Tuori, Kaarlo - Kotkas, Toomas Sosiaalioikeus uusin painos on teoksen 5. uudistettu painos (Helsinki, Talentum Pro 2016). Teos on saatavissa myös elektronisessa muodossa: luettavissa yliopiston verkossa ja etäkäyttönä yliopistotunnuksilla kirjautumalla yliopiston kirjaston sivuille.

Opintojakson opintovaatimuksiin sisältyvät säädökset ovat seuraavat:

Suomen perustuslaki, PL 731/1999 (erit. perusoikeusluku), Sosiaalihuoltolaki, SHL 1301/2014, Terveydenhuoltolaki, TervHL 1326/2010, Kansanterveyslaki, KTL 66/1972, Erikoissairaanhoitolaki, EshL 1062/1989,

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta, STVOL 733/1992, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, AsiakasmaksuL 734/1992,  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, AsiakasL 812/2000, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, PotL785/1992,  Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990,

Lastensuojelulaki, LSL 417/2007, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns. vanhuspalvelulaki, VanhPL 980/2012, Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista eli ns. vammaispalvelulaki, VPL 380/1987, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta eli ns. kehitysvammalaki, KVL 519/1977 (huom. erit. 3 a luku), Päihdehuoltolaki PHL, 41/1986,

Laki toimeentulotuesta, TTTL 1412/1997, Laki yleisestä asumistuesta, AsumisTukiL 938/2014, Työttömyysturvalaki, TTurvaL 1290/2002, Sairausvakuutuslaki, SVL 1224/2004, Laki vammaisetuuksista, VammaisetuusL 570/2007, Kansaneläkelaki, KEL 568/2007.

Lisätiedot

Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Tentittäessä opintojakso pelkkänä kirjallisuustenttinä (kirjallisuus + säädäkset) tästä tulee tehdä lisätietomerkintä NettiOpsu-ilmoittautumisen yhteydessä.