x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -seminaarin suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen työskentelyn ja ongelmanasettelun periaatteet sekä osaa luoda ja ratkaista mielekkäitä tutkimusongelmia julkisen talousjohtamisen alueella. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen prosessin, hyödyntää tieteellistä argumentaatiota puolustaessaan tutkimusprosessissa tekemiään ratkaisuja sekä kykenee kriittisesti arvioimaan omaa ja muiden tekemiä tieteellisiä opinnäytteitä. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eija Vinnari, Vastaava opettaja
eija.vinnari[ät]tuni.fi
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
lasse.oulasvirta[ät]tuni.fi

Opetus

5.9.2016 – 12.9.2016
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ma 5.9.2016 - 12.9.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K110, Tämän jälkeen pienryhmät kokoontuvat sovitusti