x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen organisaatiotalouden teoreettiset käsitteet sekä kykenee jäsentämään ja hyödyntämään alueen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimustraditioita. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin roolin ja periaatteet taloudellisessa päätöksenteossa. Opiskelija tuntee kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysin lähestymistavat sekä tietää vaikutusten mittaamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi

Opetus

1.11.2016 – 29.11.2016
Luento-opetus
Ti 1.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-16, Virta 120
Poikkeukset:
22.11.2016 klo 12 –16 , Virta 114
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Arviointiperusteet

essee

harjoitustyö(t)

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Kirjallisuus

1. Vakkuri, Jarmo (toim.) 2009. Paras mahdollinen julkishallinto. Tehokkuuden monet tulkinnatHelsinki: Gaudeamus.

 

2. van Dooren, Wouter & Van de Walle, Steven (toim.) 2008. Performance information in the public sector – how it is used? Palgrave MacMillan, Governance and Public Management Series.

 

3. Tuloksellisuuden arvioinnin tutkimuksen kansainväliset artikkelit

 

Behn, Robert D. 2003.Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. Public Administration Review, 63(5), 586–606. E-aineisto.

 

Hodges, Ron 2012. Joined-up Government and the Challenges to Accounting and Accountability Researchers. Financial Accountability and Management, 28(1), 26–51. E-aineisto.

 

Dixon Ruth, Arndt Christiane, Mullers Manuel, Vakkuri Jarmo, Engblom-Pelkkala Kristiina & Hood Christopher 2013. A Lever for Improvement or a Magnet for Blame? Press and Political Responses to International Educational Rankings in Four EU Countries, Public Administration, 91 (2), 484-505. E-aineisto.

 

Vedung, Evert 2010. Four Waves of Evaluation Diffusion. Evaluation, 16(3), 263–277. E-aineisto.

 

Williams, Daniel 2003. Measuring Government in the Early Twentieth Century. Public Administration Review, 63(6), 643–659. E-aineisto

 

Schillemans, T. 2011. Does horizontal accountability work? Evaluating potential remedies for the accountability deficit of agencies. Administration & Society Vol. 43 No. 3, pp. 387-416. E-aineisto.