x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA05 Julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen toiminnan ja toimintapolitiikkojen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointiin liittyvät käsitteet, teoriat ja periaatteet. Opiskelijalla on käsitys siitä, miten julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja mittaus vaikuttavat julkisen toimintapolitiikan, julkisorganisaation ja julkisjohtajan toimintaan. Opiskelija osaa analysoida alueellista ja paikallista kehitystä sekä paikallisen ja kansallisen politiikan tehtäviä ja keinoja. Opiskelija tuntee paikallistalouden näkökulmat ja niiden merkitykset toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen
Huom. pakollinen edeltävä opintojakso: HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous

Opettajat

Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
Lotta-Maria.Sinervo[ät]uta.fi

Opetus

7.3.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
Luento-opetus
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097, paitsi 11.4 Linna K 103
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

Lukuvuonna 2016-2017 kirjallisuusvaatimukset ovat seuraavat:

 

Virtanen, Petri, Vakkuri, Jarmo (2016). Julkisen toiminnan tuloksellisuusarviointi. Tallinna, Tietosanoma.

 

Meklin, Pentti, Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo 2009. Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä. Rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma. Teoksessa Karppi, IIari & Sinervo, Lotta-Maria (toim.) Governance – Uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus, s. 237–274.