x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous (monimuoto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet kuntien, valtion ja Euroopan unionin taloudellisista voimavaroista ja niiden hallinnasta. Opiskelija tuntee kuntien, kuntakonsernien, valtion ja EU:n talouden perusteita ja osaa kertoa niissä parhaillaan toteutettavista uudistuksista. Hän ymmärtää henkilöstövoimavarojen keskeisyyden sekä talousinformaation tuottamisen ja käytön merkityksen julkisen toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa. Opiskelija ymmärtää julkisia menoja ja niiden rahoittamista koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon lähtökohdat. Opiskelija hahmottaa kunnan taloudellisen roolin palveluja järjestävänä organisaationa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Harri Laihonen, Vastaava opettaja
Harri.Laihonen[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2016 – 12.10.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 klo 8-12, Päätalo juhlasali
Ke 14.9.2016 - 21.9.2016 viikoittain klo 8-12, Päätalo A1
Ke 28.9.2016 - 5.10.2016 viikoittain klo 8-12, Päätalo juhlasali
Ke 12.10.2016 klo 8-12, Päätalo A1

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

harjoitustyö(t)