x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KOHAMS99 Pro gradu -seminaari ja tutkielma - Seminaari ja harjoitustyöt 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön korkeakouluhallinnon ja johtamisen alalla. Opiskelija on perehtynyt syvällisesti tutkielmansa kohteena olevaan aihepiiriin ja teorioihin sekä osoittanut kykenevänsä tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen ilmaisuun.

Seminaarin ja pro gradu?tutkielman suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimuksia sekä hyödyntää kriittisesti oman alansa
tutkimusta.

Opettajat

Anu Lyytinen, Vastaava opettaja
anu.lyytinen[ät]tuni.fi
Vuokko Kohtamäki, Opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Seminaari 30 tuntia