x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA63 Viestintä- ja informaatio-oikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestintä- ja informaatio-oikeuden keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija ymmärtää, kuinka viestintäoikeus on oikeudellista tutkimusta, jossa tarkastellaan ongelmalähtöisesti ja perinteiset oikeudenalojen rajat ylittäen viestinnän eri tapoihin kohdistuvien normistojen soveltamisalaa, sisältöä ja leikkauspisteitä sekä sääntelyn merkitystä ja vaihtoehtoja. Informaatio-oikeuden osalta opiskelija hahmottaa ennen kaikkea julkisuusperiaatteen toteuttamiseen ja rajoituksiin, henkilötietojen käsittelyyn ja suojaamiseen, viestinnän sisällöllisiin puitteisiin sekä tietoturvaa koskeviin kysymyksenasetteluihin liittyvän säännöstön systematiikan ja kykenee muodostamaan sen perusteella itsenäisiä informaatio-oikeudellisia tulkintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen

Opettajat

Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
Riku.Neuvonen[ät]uta.fi

Opetus

27.10.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus 31 tuntia
Viestintä- ja informaatio-oikeus
To 27.10.2016 klo 12.15-15.00, Pinni B1096
Pe 28.10.2016 klo 12.15-15.00, Linna K103
To 3.11.2016 klo 13.15-16.00, Pinni B1100
To 10.11.2016 klo 12.15-15.00, Pinni B1096
To 17.11.2016 klo 12.15-15.00, Pinni B1096
To 24.11.2016 klo 12.15-15.00, Pinni B1096
To 1.12.2016 klo 12.15-15.00, Pinni B1096
Ryhmätyöskentely 5 tuntia
Itsenäinen työskentely 5 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.