x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan, arvioimaan ja soveltamaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä, osa-alueita ja niiden sisältöjä.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään erilaisiin markkinoinnin lähestymistapoihin, toimintaympäristöön ja markkinoinnin kilpailukeinoihin. Opintojaksossa tunnistetaan keskeiset markkinoinnin muutokseen vaikuttavat tekijät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen

Opettajat

Sonja Lahtinen, Vastaava opettaja
Sonja.Lahtinen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

11.1.2017 – 8.2.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Luennot
Ke 11.1.2017 klo 16-18, Päätalo A1
Itsenäinen työskentely 133 tuntia

Arviointiperusteet

Luennot, harjoitustehtävä ja kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

  1. Kotler, Philip &Keller, Kevin L.: Marketing Management, Pearson/Prentice Hall, 2009.
  2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu kauppatieteitä valinnaisina opintoina opiskeleville opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Tapaamme opintojakson ensimmäisellä luennolla 11.1.2017 klo 16-18 (ei pakollinen), muuten kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina Moodlessa. Uusi viikkoteema avautuu aina keskiviikkoisin, jolloin näkyviin tulevat kyseiseen teemaan kuuluva videoluento, luennoitsijan käyttämät luentomateriaalit, ajankohtaiset mediapoiminnat ja muu aineisto. Harjoitustyö palautetaan Moodlessa ja lopputentti suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä aikavälillä 9.2-31.5.2017.