x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAA16 Markkinoinnin kannattavuus ja taloudellisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä markkinoinnin kannattavuus ja siihen läheisesti kytkeytyvät taloudellisen ohjauksen käsitteet tarkoittavat, ja hän osaa myös soveltaa niitä markkinointia koskevassa päätöksenteossa. Opiskelija osaa tarkastella markkinointia osana yrityksen tavoitteiden asetantaa tuloskortti-ajattelun pohjalta. Opiskelija ymmärtää panosten ja resurssien käytön asiakasarvojen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Timo Rintamäki, Vastaava opettaja
Timo.Rintamaki[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

8.3.2017 – 19.4.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot ja harjoitukset
Ke 8.3.2017 - 19.4.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni B3107
Harjoitukset 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot, harjoitukset ja tentti

Oppimateriaalit

  1. Winston, W. L. (2014). Marketing analytics: data-driven techniques with Microsoft Excel. John Wiley & Sons
  2. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät.