x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen ja organisointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin johtamisen merkityksen keskeisenä yrityksen tuloksellisuuteen vaikuttavana tekijänä. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin johtamisen tärkeimmät menetelmät ja hän osaa myös käyttää näitä menetelmiä erilaisten markkinointiin liittyvien strategisten ja operatiivisten tilanteiden ratkaisemisessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia pienen ja keskisuuren suomalaisyrityksen markkinointistrategian ja liiketoimintasuunnitelman ja tiedostaa markkinoinnin organisoimisen tärkeyden yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mika Yrjölä, Vastaava opettaja
Mika.Yrjola[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

11.1.2017 – 22.2.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni B3107
Harjoitukset 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot, case-harjoitukset ja tentti

Oppimateriaalit

  1. Osterwalder Alexander–Pigneur Yves–Bernarda Gregory–Smith Alan: Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. John Wiley & Sons, Inc. USA 2014.
  2. Scott, David Meerman: The New Rules of Marketing & PR. How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases &Viral Marketing to Reach Buyers Directly. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013.
  3. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät