x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAS17 Markkinoinnin erityiskysymyksiä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden maisteriopinnot
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajasti ja monipuolisesti markkinoinnin nykysuuntauksia. Opiskelija hahmottaa ja osaa kriittisesti arvioida tieteellisessä kirjallisuudessa ja käytännön liike-elämässä esiin nousseita, teoreettisesti relevantteja markkinoinnin ajankohtaisia erityiskysymyksiä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle otetaan vain opiskelijoita, jotka eivät ole suorittaneet edellisen opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa KATMAS16 Asiakkuuksien strateginen johtaminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Tuominen, Vastaava opettaja
pekka.tuominen[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

6.3.2017 – 8.5.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ma 6.3.2017 - 8.5.2017 viikoittain klo 14-17, Linna K109

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot, tentti ja harjoitustyöt

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit täsmentyvät vuosittain vaihtuvien teemojen mukaisesti.