x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA19 Julkisoikeuden tutkimuspraktikum: lainopillisen tutkimuksen praktikum 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia näkökulmia, joiden avulla oikeudellisia ongelmia voi lähestyä. Opiskelija tunnistaa, millaisia vaikutuksia oikeudellisten ongelmien erilaisilla määrittelytavoilla on oikeudelliseen tulkintaan ja oikeudelliseen argumentaatioon. Opiskelija kehittää metodisia valmiuksiaan oikeudelliseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Miten tuomioistuinratkaisuja, lainvalmisteluasiakirjoja tai oikeuskirjallisuutta tulisi lukea? Mikä merkitys laillisuusvalvojien ratkaisuilla on oikeuden kehitykselle? Miten Tanskaa koskeva ihmisoikeustuomioistuimen tuomio vaikuttaa Suomen oikeuteen? Miten vertailla Eu-tuomioistuimen ratkaisua julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen?

Jos olet kiinnostunut edellä mainituista ja vastaavan kaltaisista kysymyksistä, tämä kurssi on tarkoitettu sinulle. Kurssi syventää ongelmalähtöisen lähestymistavan kautta HALJUA13-kurssin antamia  oikeusteorian ja oikeustieteelliseen tutkimuksen perusvalmiuksia. Kurssi koostuu aloitustapaamisesta ja Moodleen palautettavista verkkotehtävistä, jotka käsitellään harjoitusseminaareissa.

Kaikki harjoitukset liittyvät samaan teemaan, joka vaihtuu vuosittain. Tässä julkisoikeuden tutkimuspraktikumissa perehdytään lainopilliseen tutkimukseen ja keväällä 2017 toteutettavassa toisessa tutkimuspraktikumissa muuhun kuin lainopilliseen tutkimukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
Riku.Neuvonen[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2017 – 1.5.2017
Luento-opetus 4 tuntia
Ke 11.1.2017 klo 12-16, yhteinen oikeussosiologian praktikumin kanssa
Ke 18.1.2017 klo 12-14, yhteinen oikeussosiologian praktikumin kanssa
Ke 18.1.2017 klo 14-16
Harjoitukset 14 tuntia
harjoitusten ajankohdasta sovitaan kurssin järjestäytymisen yhteydessä
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Kurssin arviointi perustuu harjoitustehtäviin.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Lisätiedot

Kurssi on osa julkisoikeuden opintosuuntaan suuntautuvien hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kandidaattivaiheen metodiopintoja.

Kurssi sopii myös muille oikeustutkimuksesta ja oikeudellisesta argumentaatiosta kiinnostuneille opintojen vaiheeseen katsomatta.

Kurssi on suunniteltu suoritettavaksi HALJUA13-kurssin jälkeen tai yhtäaikaa sen kanssa.

Kurssi on pakollinen 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneille julkisoikeuden opintosuunnan opiskelijoille.

Kurssi ei ole pakollinen julkisoikeuden opintosuunnan opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2015. Heidän pakolliset menetelmäopintonsa koostuvat jaksoista HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta ja HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. Ennen 1.8.2015 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan osallistua tälle kurssille riippumatta siitä, milloin he ovat suorittaneet HALJUA13 jakson.