x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusteorian ja oikeudellisen tutkimuksen keskeiset kysymykset.

Yleiskuvaus

Kurssi johdattaa oikeusteoriaan ja oikeustieteelliseen tutkimukseen. Kurssi koostuu luennoista ja lukupiiristä, jossa käsitellään opinto-oppaassa mainittu kurssikirjallisuus.

Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla, johon yhdistetään luentopäiväkirja ja muistiinpanot lukupiirin kokoontumisesta. Kurssiin ei kuulu erillistä kirjallisuuskuulustelua. Oppimispäiväkirjan laatiminen edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille ja lukupiirin työskentelyyn.

LUENNOT

Luennot jakautuvat temaattisesti kahteen osaan: 1) johdatus oikeusteoriaan ja 2) johdatus oikeustieteen tutkimusmetodeihin. Ensimmäisessä osassa pohditaan oikeuden olemusta ja oikeustieteen tieteenteoreettisia sitoumuksia. Toisessa osassa esitellään keskeiset oikeustieteen tutkimusmetodit keskittyen syvällisimmin lainoppiin.

LUKUPIIRI

Opiskelijat jaetaan kurssin aloituskokoontumisessa lukupiiriryhmiin. Jokainen ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Kussakin kokoontumisissa keskustellaan lukupiirin keskenään tarkemmin sopimalla tavalla alustuksien pohjalta kurssikirjallisuudesta kuitenkin niin, että jokainen osallistuja alustaa vähintään kerran jonkin lukupiirin kokoontumisen aikana jostakin kurssikirjallisuuden osa-alueesta. Lukupiiriryhmä kokoontuu siihen kuuluvien opiskelijoiden keskenään sopimina ajankohtina.

Kurssi loppuu palautekeskusteluun, jossa keskustellaan opettajan johdolla kurssikirjallisuuden keskeisistä kohdista. Tilaisuudessa on mahdollisuus nostaa esiin yhdessä pohdittavaksi lukupiirin kokoontumisissa avoimeksi jääneitä tai muutoin erityisen paljon keskustelua herättäneitä asioita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen

Opettajat

Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
Riku.Neuvonen[ät]uta.fi
Visa Kurki, Opettaja

Opetus

13.9.2016 – 18.10.2016
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 13.9.2016 klo 12-16, Linna LS K103
Ti 20.9.2016 klo 12-16, Linna LS K103
Ti 27.9.2016 klo 12-16, Pinni LS B1100
Ti 4.10.2016 klo 12-16, Linna LS K103
Ti 11.10.2016 klo 12-16, Linna LS K103
Ti 18.10.2016 klo 12-16, Pinni Paavo Koli-sali
Lukupiiri 19 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

Oppimateriaalit

Opinto-oppaassa on mainittu lukupiirissä käsiteltävä kurssikirjallisuus. Luentojen oheismateriaalina käytetään Ari Hirvosen monistetta "Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan.".

Lisätiedot

Kurssi on osa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelevien julkisoikeuden opintosuuntaan suuntautuvien opiskelijoiden sekä kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelevien yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan suuntautuvien opiskelijoiden pakollisia kandidaattivaiheen metodiopintoja.

Kurssi soveltuu myös muille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan perusvalmiudet oikeusteoriasta, oikeudellisesta ajattelusta ja oikeustutkimuksen metodologiasta.

Julkisoikeuteen suuntautuville opiskelijoille kurssi suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena ennen julkisoikeuden tutkimuspraktikumin ja kandidaattiseminaarin suorittamista.