x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti kuluttajan päätöksentekoon ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa jäsentää kulutuskäyttäytymistä monista eri näkökulmista, kuten psykologisesta, sosiologisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Pakollinen edeltävä opintojakso: KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi

Opettajat

Katariina Mäenpää, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

26.10.2016 – 7.12.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo D11

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot, tentti ja harjoitustyöt

Oppimateriaalit

  1. Solomon, Michael R., Bamossy, Gary, Askegaard, Soren & Hogg, Margaret K.: Consumer Behaviour, A European Perspective, Prentice Hall/Financial Times, 2013.
  2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy