x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS11 Paikallisen hallinnan teoriat - Lukupiiri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1) tuntee paikallisen hallinnan keskeiset teoriat ja kehittämiseen liittyvät käytännöt
2) ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan kunnallishallinnon muutosta paikallisen hallinnan tarjoamista käsitteistä ja ideoista lähtien,
3) kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan muutoksen hallinnassa tarvittavia käsitteitä ja työkaluja, sekä
4) on saanut valmiuksia johtaa yhteistyösuhteita kuntiin, valtion viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arto Haveri, Vastaava opettaja
arto.haveri[ät]staff.uta.fi
Arto Haveri, Vastaava opettaja
arto.haveri[ät]tuni.fi

Opetus

26.10.2016 – 7.12.2016
Lukupiiri 20 tuntia
Lukupiiri
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 9.15-12.00, PinniA 3020

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tehtäväksi annetun artikkelin esittäminen, toimiminen puheenjohtajana, aktiivinen osallistuminen muiden esittämien artikkeleiden käsittelyyn.

Oppimateriaalit

Moodle -ympäristöstä löytyvät englanninkieliset tieteelliset artikkelit