x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (yritysjuridiikka ja vero-oikeus) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Yritysjuridiikka: Opiskelija osaa tehdä itsenäisiä selvityksiä ja tutkimuksia painottuen erityisesti yritysten ja muiden talousyksiköiden toimintaan liittyvien oikeudellisten ongelmien tutkimiseen, selvittelyyn ja raportointiin sekä yhdistämiseen muihin kauppatieteisiin.

Vero-oikeus: Opiskelija hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen prosessin ja keskeiset oikeustieteellisen tutkimuksen metodit. Opiskelija laatii seminaarin aikana valitsemasta ja ohjaajien hyväksymästä vero-oikeudellisesta aiheesta kandidaatin tutkielman.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Janne Ruohonen, Vastaava opettaja
Janne.Ruohonen[ät]uta.fi
Matti Urpilainen, Vastaava opettaja
Matti.Urpilainen[ät]uta.fi
Risto Väntsi, Opettaja
Risto.Vantsi[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2016 – 31.3.2017
Itsenäinen työskentely
Seminaari
TIEDONHAUN KOULUTUS
Ke 21.9.2016 klo 12-14, Linna opetusluokka Elina (3022), YRITYSJURIDIIKKA
To 29.9.2016 klo 14-16, Linna opetusluokka Elina (3022), VERO-OIKEUS

Lisätiedot

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opiskelijoille pidetään yhteinen kandiseminaarin aloitustilaisuus ma 5.9.2016 klo 13-15 (Päätalo ls A32). Työskentelyä jatketaan aloitustilaisuuden jälkeen erillisissä kandiryhmissä (yritysjuridiikan kandiryhmä ja vero-oikeuden kandiryhmä).

Ilmoittautuminen seminaariin Nettiopsussa.

Seminaari on suunnattu niille, jotka ovat opinnoissaan sopivassa vaiheessa (ks. edeltävät opinnot) ja halukkaita laatimaan kandidaatintutkielmansa.

Erityisesti yritysjuridiikasta kiinnostuneille suositellaan vahvasti osallistumista kandiseminaarisyksynä myös yritysjuridiikan case-kurssille.

Seminaari alkaa tutkimusaiheen kartoittamisella, tutkimussuunnitelman ohjeistuksella ja seminaarin aikataulun suunnittelulla.

Oikeudellisen tutkimuksen perusteet -opintojakso (HALJUA13) on integroitu osaksi kandidaattiseminaaria, joten kyseinen opintojakso tulee suorittaa samana lukuvuonna, jona opiskelija osallistuu seminaariin. Lisäksi tieteellisen kirjoittamisen opintojakso (KKSUKTK) kannattaa suorittaa viimeistään samana vuonna kandidaattiseminaarin kanssa.

Tutkielman aiheen valinnassa opiskelijan omille intresseille annetaan yleensä ratkaiseva merkitys. Tämän vuoksi seminaariin osallistuvien on hyvä ennen seminaarin alkua miettiä mahdollisia tutkimusaiheita. Tutkimusaiheen puuttuminen ei kuitenkaan ole este seminaarin aloittamiselle.

Ks. tarkemmat seminaariohjeet opintosuunnan nettisivuilta.