x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee hahmottamaan organisaatioiden ja organisaatioverkkojen monimuotoiset uudistumis- ja muutosprosessit hallittavina kokonaisuuksina. Hän tunnistaa organisaatioiden ja organisaatioverkkojen muutoksen ja kehittymisen yleiset lainalaisuudet ja menestystekijät osaten omalla toiminnallaan vaikuttaa niihin. Hän hallitsee konsultatiivisen organisaatioiden kehittämisen perustiedot ja -taidot. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä asiantuntijaroolissa tehtävissä kehityshankkeissa. Hän osaa viedä läpi itsenäisesti ja/tai tiimin jäsenenä konsultatiivisen kehittämishankkeen asiakasorganisaation kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Minna Branders, Vastaava opettaja
minnaliisa.branders[ät]tuni.fi
Anna Heikkinen, Yhteyshenkilö
Anna.L.Heikkinen[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus 10 tuntia
To 8.9.2016 - 6.10.2016 viikoittain klo 9-12, Päätalo A4
Ryhmätyöskentely 40 tuntia
Intensiiviseminaari (opiskelija osallistuu yhteen toteutuksista)
To 1.12.2016 klo 13-17, Pinni A3107
Ke 7.12.2016 klo 13-17, Pinni A3103
To 8.12.2016 klo 13-17, Pinni A3107
Harjoitukset 4 tuntia

Arviointiperusteet

Tiimikohtainen projekti ja projektiraportti. Yksilötyönä tehtävä kirjallisuuteen perustuva essee.

Lisätiedot

Huom! Kurssin voi suorittaa myös 10 op:n laajuisena, tällöin kurssin suorittaminen jatkuu kevätlukukaudella.