x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA13 Esimiestyö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisten johtamismallien keskeiset esimiestehtävät ja niihin liittyvät osaamis- ja taitoalueet. Hän ymmärtää, että esimiestyöhön ja johtajuuteen liittyy paradoksaalisia tavoitteita. Opintojakson aikana opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omia esimiesvalmiuksiaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja Karintaus, Vastaava opettaja
katja.karintaus[ät]tuni.fi
Arja Ropo, Vastaava opettaja
Arja.Ropo[ät]uta.fi
Anna Heikkinen, Opettaja
anna.l.heikkinen[ät]tuni.fi

Opetus

31.8.2016 – 12.10.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Katja Karintauksen ryhmä
Pe 9.9.2016 klo 9-12, Linna K110
Ke 14.9.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K110
Poikkeukset:
5.10.2016 klo 9 –12 , Linna K103
Arja Ropon ryhmä
Pe 2.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 10-13, Päätalo A32

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja ja ryhmäesitykset

Oppimateriaalit

Quinn, R.E., Faerman, S.R., Thompson, M.P., Grath, M.R. & St.Clair, L.S. (2007) Becoming a master manager. A competing values approach. Wiley.

Ropo, A., Eriksson, M., Sauer, E., Lehtimäki, H., Keso, H., Pietiläinen, T., & Koivunen, N. (2005) Jaetun johtajuuden särmät. Talentum.

Lisätiedot

Huom! Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Sekä yrityksen johtamiseen suuntaavat opiskelijat että sivuaineopiskelijat voivat lukea Yrityksen johtamisen suuntaavien aineopintojen kokonaismerkintään JKK:n teemakokonaisuuksista seuraavat opintojaksot (huom! opintojakso voi kuulua vain joko teemakokonaisuuden tai johtamisen aineopintojen kokonaismerkintään):

  • JKKYVP11 Työhyvinvointi, 5 op
  • JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi, 5 op
  • HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
  • KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op
  • KATSTA12 Liiketoimintamallit 5 op
  • KATSTA13 Liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen case-kurssi 5 op
  • KATSTA14 Readings in Strategy 5 op
  • KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op
  • KATVAA11 Business Ethics 5 ECTS