x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS13 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso globalisaatio, globalization, hallintasuhteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson pohjalta opiskelijalla on edellytykset ymmärtää ja analysoida globaalin kehitysdynamiikan ja kansainvälisten hallintasuhteiden merkitystä kuntien ja alueiden kilpailun ja kehittämisen kannalta. Opiskelija kykenee hahmottamaan kuntien ja alueiden hallintasuhteiden globaalia kenttää ja sen logiikkaa. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan kuntien ja alueiden kehittämisstrategioita ja toteuttamaan jälkiteollisen kaupungin taloudellista profilointia hyödyntämällä tutkimuksen tarjoamaa tietoa.

Yleiskuvaus

Opintojakson pyrkimyksenä on hahmottaa globalisaation vaikutusta alueyhteisöjen kehittämiseen ja luoda yleiskuvaa kuntien ja alueiden roolista globaalin hallinnan kentällä. Jaksolla tarkastellaan kuntien ja alueiden kansainvälisiä hallintasuhteita sekä kilpailu- että yhteistyöstrategioiden kannalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
kuaran[ät]uta.fi

Opetus

17.1.2017 – 21.2.2017
Luento-opetus 15 tuntia
HALKAS13 luento
Ti 17.1.2017 - 7.2.2017 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna K110
Ti 14.2.2017 klo 9.15-11.45, Päät D12
Ti 21.2.2017 klo 9.15-11.45, Linna K110
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvioinnin painotukset: tentti 50%, kirjallinen esitelmä 30% ja suullinen esitys 20%.

Oppimateriaalit

Tenttiä tukevasta oheismateriaalista ilmoitetaan luennolla ja Moodlessa.