x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso creative city, luova kaupunki

Osaamistavoitteet

Opintojakso jäsentää luovan kaupungin kehittämisideaa ja valmentaa osallistujia tuottamaan kaupunkien taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistäviä luovia ratkaisuja. Jakson suorittaneet ymmärtävät luovan kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä teoreettisia lähtökohtia, pystyvät jäsentämään kyseistä ilmiökenttää ja tuntevat alan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija perehtyy luovuuden strategiseen hyödyntämiseen kaupunkikehittämisessä, luovuustekniikoiden käyttöön ja yhdyskuntien kehittämispotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla paneudutaan luovan kaupunkikehittämisen teoriaan ja käytäntöön. Jakson keskiössä ovat luovan kaupungin idean tarjoamat mahdollisuudet edistää yhdyskunnan kehityspotentiaalin hyödyntämistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen
Pakollinen edeltävä opintojakso: HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
kuaran[ät]uta.fi

Opetus

18.1.2017 – 22.2.2017
Luento-opetus 15 tuntia
HALKAA15 Luento
HALKAA15 Luento
Ke 18.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna K103
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Seminaari 6 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tenttimenestys (60%), teemaseminaarin suullisen esitelmän ja ppt-esityksen laatu (35%) sekä yleinen aktiivisuus luennolla (5%).

Oppimateriaalit

Tenttiä tukevasta oheismateriaalista ilmoitetaan Moodlessa ja luennolla.