x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS03.1 Hoiva, perhe, sukupolvi -luentoseminaari 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa soveltavan tutkimuksen merkityksen lapsuuden, perhe-elämän ja elämänkulun eri vaiheiden tutkimuksen kentällä. Hän ymmärtää lapsuuden, perheen ja elämänkulun tutkimuksen yhteyden niin arkisiin käytäntöihin, kulttuurisiin jäsennyksiin kuin institutionaalisiin rakenteisiin.

Yleiskuvaus

Kurssilla on eri luennoitsijoita. Kurssi suoritetaan esseellä.

Ohjelma:

pe 20.1. Ritva Nätkin: Käsitteiden määrittely ja kurssin suoritusohjeet

pe 27.1. Anneli Anttonen: Hoivan politiikat

pe 3.2. Liina Sointu: Hoiva- ja hoitovastuut perheiden arjessa

pe 10.2. Anneli Anttonen: Hoiva ja SOTE + ohjeita kurssilla tehtävästä esseestä

pe 17.2. Anneli Miettinen: Isät, äidit ja hoivatyö lapsiperheissä

pe 24.2. Ritva Nätkin: Perhesukupolvien väliset suhteet

----------

pe 10.3. Laura Kalliomaa-Puha: Oikeudellinen varautuminen vanhuuteen: oma vai omaisten asia

pe 17.3. Tiina Vaittinen & Olli Karsio: Vaivayhteiskunta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen
(/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi (hae
opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
ritva.natkin[ät]tuni.fi
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Liina Sointu, Opettaja

Opetus

20.1.2017 – 17.3.2017
Luento-opetus
Pe 20.1.2017 - 17.3.2017 viikoittain klo 9-12, Linna K109

Arviointi

Numerolla 1-5.