x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti avoimia yliopisto-opintoja tekeville, yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-opiskelijoille kurssille pieni kiintiö (alustavasti 5 hlö). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille perusteluineen NettiOpsun kautta.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Opettajat

Kirsi Günther, Vastaava opettaja
kirsi.gunther[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2017 – 14.4.2017
Luento-opetus