x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYKEKE0 Kestävän kehityksen johdantojakso (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön yhteydet sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Hän tuntee kestävän kehityksen kansallista ja kansainvälistä tieteellistä ja poliittista keskustelua, eettisiä piirteitä sekä keskeisiä ristiriitoja. Hän osaa tarkastella yhteiskuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta, ja omaa valmiudet soveltaa ajattelua omalla oppialallaan.

Yleiskuvaus

Luennot (Moodlessa):

30.1.(johdanto): Kestävän kehityksen käytännöt, politiikka ja arvot

prof. James Maedowcroft (Carleton University) ja prof. Pekka Jokinen

6.2. Ruoka: yliopistonlehtori, dosentti Marja Vehviläinen

13.2. Energia: prof. Maria Åkerman (Itä-Suomen yliopisto) ja prof. Seppo Valkealahti (Tampereen teknillinen yliopisto)

20.2. Jäte: prof. Turo-Kimmo Lehtonen ja prof. Olli Pyyhtinen

6.3. Työ & köyhyys: europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen

13.3. Liikkuvuus: kansanedustaja Pekka Haavisto ja prof. Tarja Väyrynen

20.3. Velka: rehtori Liisa Laakso

27.3. Posteripaja

Opintojakson suorittaminen:

Oheismateriaalin lukeminen ja ryhmätyönä niihin pohjaavien ideoiden työstäminen (keskustelumuistio). Oheismateriaali Moodlesta.

Itsenäisesti parityönä tehty posteri (A0) ja sen seloste (A4). Posterinäyttely järjestetään yliopiston avajaisissa sekä mahdollisesti Tampereen kaupungin tiloissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kirsi Salonen, Vastaava opettaja

Opetus

30.1.2017 – 27.3.2017
Luento-opetus