x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tapoja teoretisoida ja tutkia välitöntä sosiaalista vuorovaikutusta. Opiskelija ymmärtää kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkityksen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Hänellä on monipuolisia valmiuksia arvioida ja tulkita vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuutta. Hän ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yhteistoimintaa rakentavana ja ylläpitävänä instituutiona ja osaa arvioida ja tulkita kriittisesti kielen sosiaalista luonnetta.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään perheen vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologiaa ja analysointitapoja.  Se sisältää lyhyitä luentojaksoja aikaisemmasta tutkimuksesta ja keskeisistä tutkimussuuntauksista sekä niihin liittyviä artikkelitekstejä luettavaksi. Lisäksi kurssilla analysoidaan valmiita ja kurssin aikana itse kerättäviä aineistoja. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään n. 25 opiskelijaa (mukaan lukien avoimen yliopiston opiskelijakiiniö). Soveltuu erityisesti opiskelijoille, joilla on aikaisempaa tietoa vuorovaikutuksen ja kielenkäytön tutkimuksen metodologiasta (esim. diskurssianalyysi tai keskustelunanalyysi) sekä kiinnostusta perhetematiikkaan. Ilmoittautuminen nettiopsun kautta viimeistään 28.2.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen
(/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi (hae
opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Eero Suoninen, Vastaava opettaja
Eero.Suoninen[ät]uta.fi

Opetus

7.3.2017 – 9.5.2017
Luento-opetus 18 tuntia
Perheen vuorovaikutus -kurssin luennot
Ti 7.3.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna K113, Kokoontumisaikoja täsmennetään luennolla
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

- osallistumisaktiivisuus

- harjoitustyö

- oppimispäiväkirja

Lisätiedot

- Kurssille otetaan maksimissaan n. 25 opiskelijaa

- opetus tiistaisin klo 9-12