x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsittelemme työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä: mittaamista, hyvinvointia työssä, työhön sitoutumista, työaikoja, työn ja perheen kytköksiä sekä työn epävarmuutta ja prekarisaatiota.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja tutkimustietoon. Samalla opiskelemme määrällisiä monimuuttujamenetelmiä ja SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa. Kutakin teemaa analysoidaan eurooppalaisella työoloaineistolla.

Kurssin tavoitteena on tuottaa tietoa työelämän kysymyksistä sekä vahvistaa monimuuttujamenetelmiin liittyvien perusteiden osaamista ja etenkin määrällisten tulosten tulkintaa, sekä tutustua vertailevaan työelämäntutkimukseen. 

Kurssilla on 8 opetuskertaa, jotka sisältävät temaattisen alustuksen, opetusta määrällisistä menetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi sekä varianssianalyysi, jotka ovat yleisesti opinnäytetöissä käytettäviä menetelmiä. Opiskelijat harjoittelevat näiden menetelmien soveltamista pienissä harjoitustehtävissä, jotka tehdään maaryhmittäin jaetuissa pienryhmissä.

Menetelmäluennot ja harjoitukset muodostavat samalla gradumetodikurssin (III periodi) rungon, ja harjoitustehtävät suorittamalla saa kokoon 3 op monimuuttujamenetelmien perusteita. Tämän lisäksi Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssille ilmoittautuneet suorittavat 2 op mittaisen harjoitustyön, jonka he esittävät kurssin loppuseminaarissa; Gradumetodikurssilaisten 2 op osuus suoritetaan keväällä III periodilla. 

Ennen kurssin aloituskertaa luetaan vertailevan tutkimuksen tematiikkaan johdatteleva artikkeli, joka jaetaan sähköisesti kursseille valituille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS) vuodelta 2010, lue lisää http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/index.htm. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Huomaathan, että kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta merkityksellistä kvantitatiivisen analyysien osaamista. Tule avoimin mielin kokeilemaan ja oppimaan jotakin aivan uutta, vaikka epäröisitkin menetelmäosiota. Saatat nimittäin innostua!

Kurssille osallistujilla kannattaa olla SPSS:n perustaidot kuvailevista menetelmistä, kuten jakaumista, muuttujamuunnoksista ja ristiintaulukoinnista. Ensimmäisellä kerralla muistuttelemme kuitenkin näitä kuvailevia menetelmiä.

Aikataulu:

18.10. Suoritusohjeet, maaryhmät, syntaksin käyttö (Satu Ojala), Työhön sitoutuminen (Tiina Saari)

25.10. Hyvinvoinnin mittaaminen ja kvantitatiiviset menetelmät, faktorianalyysi (Katri-Maria Järvinen)

1.11. Mikä tekee prekaarin työntekijän? Varianssianalyysi I (Satu Ojala)

8.11. Työ ja perhe, Varianssianalyysi II (Miia Ojanen)

15.11. Työajat, Lineaarinen regressioanalyysi (Jouko Nätti)

22.11. Perhetilanne ja työmarkkina-asema, Logistinen regressioanalyysi (Laura Peutere)

*** Gradumetodikurssilaisten osuus päättyy

29.11. Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssin suorittavat työstävät harjoitustöitä, kertaavat menetelmiä (Jouko Nätti)

13.12. Päättöseminaari, harjoitustöiden esittäminen maaryhmittäin (kaikki opet)

***

HUOM!! Molemmat kurssit suorittaville: ti 29.11. iltapäivällä klo 13.00-16.45 järjestetään kansainvälisen ajankäyttötutkijoiden workshopin avoimet luennot, johon kuuluvat kiinnostavat yleisluennot:

Time Use Survey Open Guest Lectures, room Linna K113

13.00 – 13.15 Welcome to the Workshop, Professor Jouko Nätti, Introduction to Time Use Survey, Senior Researcher Hannu Pääkkönen, Statistics Finland

13.15 – 14.15 Working Time and what Time Use Data Can Reveal, Professor Laurent Lesnard, Paris Sciences Po, visiting professor at YKY 2016–2017

14.15 – 14.45 Coffee

14.45 – 15.45 Family Time Use, Associate Professor Man Yee Kan, University of Oxford, Centre for Time Use Research

15.45 – 16.45 Patterns of Leisure Time, Professor Ignace Glorieux, Vrije Universiteit Brussel

**** Olisi erittäin suositeltavaa osallistua näihin ajankäyttöworkshopin yleisluentoihin: niissä esitellään erään keskeisein kvantitutkimuksen sovelluksia ja kiinnostavia tuloksia, tarjoaa myös graduaiheita!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssilla paikkoja, valitaan kurssille ensisijaisesti sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]uta.fi
Tiina Saari, Jouko Nätti, Katri-Maria Järvinen, Miia Ojanen, Laura Peutere, Opettaja

Opetus

18.10.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Luennot ja harjoitukset
Ti 18.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna ml 50
Ti 29.11.2016 klo 13-17, Linna K113, Ajankäyttötutkimuksen kv. yleisluennot

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, viikkoharjoitustehtävät, lopputyö.

Oppimateriaalit

Opettajien työstämät materiaalit, Kvanti-Motv FSD:n sivuilla, oppikirjat, artikkelit.

Lisätiedot

Kurssille voivat lähtökohtaisesti tulla kaikki ilmoittautuneet. Jos ilmoittautuneita on kovin paljon enemmän kuin kurssilla paikkoja (tietokoneita), valitaan kurssille ensisijaisesti sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoita. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoille.