x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS3 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (verkkokurssi) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yliopiston opiskelutapoja sekä ymmärtää tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Hän osaa ohjatusti tunnistaa ja jäsentää sosiaalitieteellisiä ilmiöitä. Seminaarin jälkeen opiskelija hahmottaa sosiaalitieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita ja tietää tieteellisen tekstin peruspiirteet. Hän osaa toimia ryhmässä.

Opettajat

Opetus

Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa
Luento-opetus 4 tuntia Verkossa
Seminaari 30 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Verkkokurssi, vain avoimen yliopiston opiskelijoille.