x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LATA0 Latinan kielen alkeiskurssi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Latinan kieli ja antiikin traditio
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan alustavasti latinan kielen rakenne ja sisäistetään sen erityisen suuressa määrin kieliopillinen, looginen luonne sekä vielä merkitys kielen, historian, filosofian, teologian, sosiologian ja yleensä kulttuurin (myös median) ja vielä tekniikan ymmärtämiseksi. Grammatiikka ei perinteisesti tarkoita vain normatiivista kielioppia vaan myös kirjallisuutta. Latinan alkeiskurssi EI varsinaisesti kuulu oppiaineen Latinan kieli ja antiikin traditio perusopintoihin. Alkeiskurssi (tai vastaavat tiedot) on kuitenkin edellytyksenä jatkokurssin ja molempien opintokokonaisuuksien suorittamiseksi.

Yleiskuvaus

Latina tunnetaan vaativaksi mutta sittenkin hyvin antoisaksi ja palkitsevaksi kieleksi (vaikka moni ei tätä edes moderneja kieliä parina ensimmäisenä vuonna opiskellessaan tajua tai usko). Alussa latinan opiskelu tuottanee joillekuille kummastusta, tuskaa ja ahdistusta, kun tässä maassa on yhden sukupolven aikana miltei kokonaan luovuttu NORMATIIVISESTA ja siis tiukasta lauseenjäsennyskieliopista, joka vaatii subjektin, predikaatin, objektin jne tunnistamista lauseessa (säännöille vihamielisen, amerikkalaislähtöisen "sosiaalisen eli chat-kieliopin" hyväksi, jossa kieli opitaan vain nominalistisesti eli nimellisesti "anything goes" -periaatteella). "Sosiaalisen" eli valekieliopillisen kieliopin mukaan kieltä tarkastellaan "ei-normatiivisten silmälasien läpi" (Auli Hakulinen). Kaikki kuulemma menee paremmin, kun ei noudateta sääntöjä (vrt. liikenne ja moraali yleensä). 

Latinankielinen teksti saattaa vaikuttaa läpitunketomattomalta viidakolta - kunnes teksti avautuu selkeäksi maisemaksi.

Kielioppiterminologia opitaan latinan alkeiskurssilla, elleivät jotkut sitä ennestään osaa. Huomattakoon rakentavassa hengessä lisäksi, että kielioppitehtäviin ratkaisut löytyvät verkosta. FT Juhani Sarsilan ryhmään mahtuu syyslukukaudella kaikkiaan 32 opiskelijaa (siis enemmän kuin 20, joka lukumäärä oli aiemmin ilmoitettu).

Opettajat

Juhani Sarsila, Opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2016 – 7.12.2016
Luento-opetus 52 tuntia
Ke 7.9.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A4
To 8.9.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin päättää joko kielioppitesti tai vaihtoehtoisesti ja perustellusta syystä omatoiminen, itsenäinen käännös latinasta suomeen sanakirjan avulla. Kielioppitesti on kuitenkin mitä painavin suositus. Omatoiminen käännös edellyttää näet sekin kieliopin kohtuullista, jopa hyvää hallintaa. Latina jos jokin on varsinainen kielioppikieli, mitä vanhat roomalaiset ja sitten toiset ovat erityisesti korostaneet. 

Oppimateriaalit

Oppikirja Clavis Latina (kaksi osaa) tarvitaan jo ensimmäisellä kerralla. Ilman tätä kaksiosaista opusta ei kurssille voi osallistua. Lisäksi suositellaan kaksisuuntaisen latina-englanti-latina -sanakirjan (Collins) hankkimista tuonnempana (se maksaa nyt 11 e). Edullisimmin oppikirjat ja Collinsin (tai muun sanakirjan) saa yliopiston verkkokaupasta tilaamalla - tai vielä edullisemmin joltakulta kurssin aiemmin suorittaneelta tai edelleen netistä. On syytä välttää valmiiksi täytettyjä oppikirjoja, etenkin mitä harjoitustehtäviin tulee.