x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LATAP3 Latinankielinen kirjallisuus I: klassinen latina 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Latinan kieli ja antiikin traditio
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssille osallistuvat ihmiset oppivat proosa- ja runomuotoisen latinankielisen tekstin tulkintaperiaatteet ja -käytännön. Klassinen latina, jota usein kutsutaan Marcus Tullius Ciceron latinaksi, on tavoite sinänsä mutta samalla ehdoton tavoite myös kaiken myöhemmän latiniteetin oppimiselle. Niinpä klassinen latina - sen kielioppi - elää rinnan uudempien kielimuotojen kanssa jopa kirkollisessa ja muussa myöhemmässä, myös maallisessa (kuten tieteellisessä ja filosofisessa) latinassa ja sitä täydentäen.

Yleiskuvaus

Kurssi aloitetaan tulkitsemalla jokin Cornelius Nepoksen biografiateksti ("vita"), minkä jälkeen otetaan esille runoutta. HUOMATKAA, ETTÄ KURSSIN VOI KÄYTTÄÄ TARPEEN MUKAAN JOKO PERUS- TAI AINEOPINTOIHIN (Aineopinnot: LATAA2: Roomalainen proosakirjallisuus (5 op) tai LATAAA3 Roomalainen runous (5 OP). Halutessaan opiskelija voi valvotuissa oloissa tenttiä sanakirjan avulla kurssilla käydyn materiaalin ja / tai vain suorittaa koti- tai kortteeritehtävänä täysin itsenäisen tulkintatyön tekstistä, josta ensin sovitaan opettajan kanssa. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opiskelijaa pyydetään ilmoittautumaan kurssille sähköpostitse viimeistään syyskuun ensimmäisen viikon loppuun ja viikonloppuun mennessä, sunnuntai mukaanlukien (jotta opettaja tietäisi, minkä verran kopioita tarvitaan).

Opettajat

Juhani Sarsila, Opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi
Juhani Sarsila, Opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2016 – 30.11.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 7.9.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B3074

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi edellyttää ja edesauttaa kielen ja tyylin hallintaa. Tarkoitus on kääntää IDEA - ei niinkään latinan syntaksi, kun tiedämme, etteivät kielet suhtaudu toisiinsa "yksi yhteen".

Oppimateriaalit

Opettaja jakaa kopioina kaiken kurssilla tarvittavan materiaalin. Sanakirja voisi olla jokaisella hyvä pitää mukana. Tai ainakin sitä tulee herkeämättä käyttää, ja sama koskee kielioppia.

Lisätiedot

Osallistujalla tulee olla suoritettuna latinan kielen jatkokurssi - tai ainakin vastaavat tiedot (onpa jatkokurssista suoritusmerkintä tai ei).