x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari (Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa pro gradu -tutkielman alustavan tutkimusasetelman. Hän tuntee tutkielmien lajityypin/luonteen ja rakenteen sekä osaa arvioida erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetutkimus. Hän tietää sosiaalitieteellisiä tutkimushankkeita ja projektiyhteistyön mahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhankinnan. Hän osaa laatia tutkimuksen ideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi
Laura Huttunen, Opettaja
Laura.Huttunen[ät]uta.fi
Marja Vehviläinen, Opettaja
Marja.Vehvilainen[ät]uta.fi
Eerika Finell, Opettaja
Eerika.Finell[ät]uta.fi
Ritva Nätkin, Opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Atte Oksanen, Opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Eero Suoninen, Opettaja
Eero.Suoninen[ät]uta.fi
Olli Pyyhtinen, Opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi
Semi Purhonen, Opettaja
Semi.Purhonen[ät]uta.fi
Päivi Honkatukia, Opettaja
Paivi.Honkatukia[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Aloitusistunto
Ke 7.9.2016 klo 10.15-11.45, Linna K103
Tutkimusprojektien esittelyt
Ti 13.9.2016 klo 12.15-13.45, Linna 5026
Kirjaston tiedonhakukoulutus
Ti 20.9.2016 klo 16.15-17.45, Linna 3021
Ke 21.9.2016 klo 12.15-13.45, Linna 3021
Pe 23.9.2016 klo 9.15-10.45, Linna 3021
Pe 23.9.2016 klo 12.15-13.45, Linna 3021
Seminaari 20 tuntia
Sosiaalipolitiikan ryhmä
Ke 21.9.2016 klo 9.15-10.45, Linna 5026
Ke 28.9.2016 klo 9.15-10.45, Linna 5026
Sosiaalipsykologian ryhmä
Ti 20.9.2016 klo 14.15-15.45, Linna 5026
Ti 27.9.2016 klo 14.15-15.45, Linna 5026
Sosiologian ryhmä
To 22.9.2016 klo 12.15-13.45, Linna 6018
Sosiaaliantropologian ryhmä
Ti 20.9.2016 klo 10.15-11.45, Linna 6018
Sukupuolentutkimuksen ryhmä
Ti 20.9.2016 klo 12.15-13.45, Linna 5101
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen ryhmä
To 13.10.2016 klo 14.30-17.00
Ke 9.11.2016 klo 10.15-17.00
Ke 7.12.2016 klo 10.15-17.00

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma. Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.