x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa jäsentää yhteisön ja yksilön hyvinvointia koskevien tutkimustraditioiden peruskysymyksiä sekä raportoida alan viimeaikaisia tutkimuksia. Opiskelija ymmärtää eri tieteenalojen teoreettiset lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksissä. Opiskelija osaa arvioida ja tulkita vaikutusmekanismeja, joiden kautta sosiaaliset, taloudelliset ja ihmismielen prosessit ovat yhteydessä toinen toisiinsa. Opiskelija tuntee ihmisen ja sosiaalisen yhteisön hyvinvoinnin erityiskysymyksiä. Hän tuntee näiden erityiskysymysten taustalla olevan yhteiskunnallisen kontekstin merkityksen. Opiskelija tuntee ryhmätyöskentelyn elementit ja dynamiikkaa ja osaa arvioida omaa toimintaansa yhteistoiminnan kehyksessä.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista, ryhmätöistä ja seminaarista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille SOS10.10.1 valitaan enintään 20 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, yhteiskuntatutkimuksen, erityisesti sosiaalipsykologian, ja psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat etusijalla.

Kurssilla on läsnäolopakko, ks. kurssin lisätiedot opetusohjelmasta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irmeli Järventie, Vastaava opettaja
irmeli.jarventie[ät]tuni.fi

Opetus

8.11.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus
Luennot
Ti 8.11.2016 klo 9-12, Linna 5014, Toipuminen kriisien ja poikkeuksellisten tapahtumien jälkeen (Atte Oksanen)
Ma 14.11.2016 klo 10-13, Linna 5014, Psyykkisen sairauden olemuksesta (Eija Salmi)
Ke 16.11.2016 klo 12-15, Linna 5014, Hyvinvoinnin tuolla puolen: Esimerkkinä itsemurhaprosessin toiminnallinen logiikka (Irmeli Järventie)
Pe 18.11.2016 klo 12-15, Linna 6017, Masennuksen kanssa eläminen (Vilma Hänninen)
Ti 22.11.2016 klo 11-14, Linna 5014, elokuvan katselu
Seminaari
Loppuseminaari
Pe 16.12.2016 klo 10-15, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssilla käsitellään mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä sosiaalipsykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä (masennus, ääriväkivalta, itsemurha, psyykkiset sairaudet).

Kurssille SOS10.10.1 valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolo keskeyttää kurssin suorittamisen.

SOS10.10.1-kurssi on yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen opetusta. Se suoritetaan neljän hengen ryhmissä. Ryhmät saavat luennoilla tietomateriaalin, jota ne käyttävät työskentelyssään. Opiskelijat kirjoittavat ryhmätyönä antamastani aiheesta raportit ja laativat niiden pohjalta ryhmäesitykset. Ryhmä on toimija, joka saa arvosanan suorituksestaan eli kunkin ryhmän kaikki jäsenet saavat saman arvosanan. Ryhmien työskentelyn pitää olla vertailukelpoista ryhmätöissä käytettävän tietomateriaalin antaman kompetenssin osalta, joten tärkeää, että jokainen opiskelija kuuntelee jokaisen luennon. Ryhmän jäsenen poisjäänti luennolta heikentää ryhmän kompetensseja tehtävien suorittamisessa. Opettajaresurssien vuoksi kurssille voidaan ottaa enintään viisi ryhmää eli yhteensä 20 opiskelijaa. Jos hakijoita on tätä enemmän, valitaan ensisijaisesti ne opiskelijat, jotka sitoutuvat läsnäoloon luennoilla, ja toinen kriteeri on opintojen vaihe. Kurssille hakuvaiheessa eli viimeistään 5.9.2016 opiskelijat ilmoittavat sähköpostitse Irmeli Järventielle sitoutumisestaan opetukseen.