x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HVPMO1B Tutkielmaseminaari 15 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Satu Kalliolan ryhmään ilmoittautuminen 7.9.2016 aloitustapaamisessa klo 13-15 luokka 107

Opettajat

Satu Kalliola, Vastaava opettaja
satu.kalliola

Opetus

7.9.2016 –
Seminaari
Satu Kalliola
Ke 7.9.2016 klo 13-15, luokka 107, Aloitustapaaminen, jolloin sovitaan aikataulu opiskelijoiden kanssa

Lisätiedot

Satu Kalliolan ryhmä on yhteinen sosiaalipolitiikan ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opiskelijoille. Ryhmä on myös ns. vauhditusseminaari opiskelijoille, joiden seminaari on aiemmin jäänyt kesken tai pro gradu -tutkielman valmistuminen on viivästynyt.