x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä - 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee toimintatutkimuksen lähtökohtia ja käyttömahdollisuuksia hyvinvointipalveluja tuottavissa työorganisaatioissa, jotka joutuvat vastaamaan julkisen hallinnon muutosten, asiakasorientaation ja taloudellisten resurssien asettamiin vaatimuksiin. Opiskelija omaksuu toimintatutkimuksellisen kehittämisprosessin kriittiset vaiheet ja osaa analysoida tutkijan roolia suhteessa muihin toimijoihin.

Yleiskuvaus

Osallistuminen verkkoseminaariin Moodle-alustalla,
jonne opiskelijat työstävät kurssikirjallisuuteen ja osin itsenäiseen
tiedonhankintaan perustuvia esityksiä ja sovelluksia toimintatutkimuksesta. Kaikista esityksistä käydään keskustelu, jonka jälkeen esityksen pitäjä tekee omasta aiheestaan loppuyhteenvedon.

Verkkoseminaari organisoidaan osallistujamäärän mukaan 1-2 ryhmälle ajanjaksolla 9.1.2017-29.5.2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkoseminaariin ilmoittaudutaan sähköpostilla esa.jokinen@uta.fi viimeistään perjantaina 9.1.2017.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 24; joista 4 avoin yliopisto) mukaan.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Verkkoseminaariin ilmoittaudutaan sähköpostilla esa.jokinen@uta.fi viimeistään perjantaina 9.1.2017.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 24; joista 4 avoin yliopisto) mukaan.

HUOM! Avoimen opiskelijalla tulee olla ennen opettajalle ilmoittautumista opinto-oikeus joko sosiaalitieteiden aineopintoihin (kurssin käyttäminen jaksoon SOS6.1.3) tai teemaopintojaksolle SOP03.6

Lisätietoa avoimesta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opettajat

Satu Kalliola, Vastaava opettaja
satu.kalliola[ät]uta.fi
Esa Jokinen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Suoritetaan kurssikirjallisuuteen perustuvalla verkkoseminaarilla opintojaksoa varten avattavalla Moodle-alustalla TAI esseellä TAI sähköisellä tentillä.