x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari - Seminaari 5 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa pro gradu -tutkielman alustavan tutkimusasetelman. Hän tuntee tutkielmien lajityypin/luonteen ja rakenteen sekä osaa arvioida erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetutkimus. Hän tietää sosiaalitieteellisiä tutkimushankkeita ja projektiyhteistyön mahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhankinnan. Hän osaa laatia tutkimuksen ideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Satu Kalliola , Opettaja

Opetus

6.9.2016 – 20.9.2016
Luento-opetus
Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka Ti 6.9.2016 klo 10-15 , tila 386 Tutkimuksen ja kehittämisen ero Ti 13.9.2016 klo 10-15 tila 386 Syventävä tiedonhankinta Ti 20.9.2016 klo 10-15 , tila

Lisätiedot

Suoritustapa luennot ja lisäksi oheistehtäviä, ryhmätyötä sekä opintojaksoon kuuluva kirjallinen työ.

Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka 
– Ti 6.9.2016 klo10 –15 , 386
Tutkimuksen ja kehittämisen ero 
– Ti 13.9.2016 klo10 –15 , 386
Syventävä tiedonhankinta 
– Ti 20.9.2016 klo10 –15 , 386

Syventävän tiedonhaun opetuksessa käytetään Connect pro – huonetta, jonne annetaan linkki. Opiskelija tarvitsee siis vain tietokoneen ja mahdollisuuden kuunnella opetusta sekä linkin. Opetukseen voi osallistua joko vain kuuntelemalla ja seuraamalla esitystä tai lisäksi chat-viesteillä. Opettajina toimivat tietoasiantuntija Sari M. Mäkelä ja tietoasiantuntija Saija Tapio. He tekevät ryhmille Moodle-alueet, jonne opetus tallennetaan, näin nekin, jotka eivät pääse paikalle, voivat osallistua. Opetuksessa kerrataan tiedonhakutaitoja ja tietokantoja sekä perehdytään uusiin tietokantoihin (kotimaiset ja ulkomaiset).