x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkielman tekemisen perustaidot: tutkimustehtävän muotoilun, relevantin tutkimuskirjallisuuden hankinnan, itsenäisen tieteellisen ajattelun, tieteellisen tekstin tuottamisen, kirjoittamisprosessin läpiviemisen ja tieteellisen argumentoinnin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen.

Yleiskuvaus

Sosiaalityön opiskelijat voivat suorittaa kandidaatin tutkielmaseminaarin osallistumalla monimuoto-opetuksena toteutettavaan seminaariin. Kuhunkin verkkoseminaariryhmään otetaan enintään 8 opiskelijaa. Tarvittaessa järjestetään kolmas verkkoseminaariryhmä. Valinnan kriteerinä on opintojen eteneminen (suoritetut opintopisteet).

Mikäli joku Porin sosiaalitieteiden opiskelija suorittaa Kandidaatintutkielma-seminaari ja tutkielma -opintojakson, hän voi ilmoittautua Porin sosiaalityön STYA5 ryhmiin ks. Porin sosiaalityön kandidaattiohjelman opetusohjelmatiedot 2016-17.  

HUOM! Kandidaatin tutkielman kanssa suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kohdat STYA4A/SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op ja STYA4B/SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op. Tutkimusmenetelmäopintojen harjoitusryhmiin on erillinen ilmoittautuminen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariryhmiin on auki 1.8.2016 alkaen ja keskiviikkoon 1.9.2016 klo 23.59 asti.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariryhmiin on auki 1.8.2016 alkaen ja keskiviikkoon 1.9.2016 klo 23.59 asti.

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Eriikka.Oinonen[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2016 – 24.2.2017
Seminaari

Lisätiedot

Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.

Yhteinen aloitustapaaminen sosiaalitieteiden ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmien opiskelijoille Porissa ke 7.9.2016 klo 12-16, luokka 107, aloituskokoontuminen