x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus - valmennusseminaari ja palautekeskustelu 10 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä yhteiskuntatieteellisten yliopisto-opintojen tuottamia yleisiä työelämävalmiuksia. Opiskelija osaa avartaa omaa ammatillista identiteettiään ja on kykenevä arvioimaan omaa asiantuntijuuttaan ja siihen liittyviä kehittämistarpeitaan. Opiskelija soveltaa tutkimuksellista sekä oman tieteenalansa näkökulmaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija osaa arvioida tarkastelun kohteena olevan organisaation yhteiskunnallista asemaa, työkulttuuria ja työkäytäntöjä.Opiskelija ymmärtää työnhakuprosessia ja sen edellyttämiä taitoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Vuoden 2017 harjoittelun valmennusseminaariin ilmoittautuminen Nettiopsun kautta ajalla 1.12.2016 - 10.1.2017.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja

Opetus

17.1.2017 – 17.1.2017
Seminaari 2 tuntia
AHOT/Kehittämistyö ja harjoittelu-palauteseminari
Ti 22.11.2016 klo 10-12, tila 386, Sosiaalitieteet
Luento-opetus 2 tuntia
Harjoittelun valmennus sosiaalitieteet
Ti 17.1.2017 klo 10-12, luokka 107, Harjoittelun valmennus vuonna 2017 harjoitteluun meneville

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Seminaari 2 tuntia

ti 22.11.2016 klo 10-12 (2 t) AHOT/Kehittämistyö/Harjoittelu-palauteseminaari

Luento-opetus 2 tuntia

ti 17.1.2017 klo 10-12 (2 t) harjoittelun valmennus (sosiaalitieteet)