x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA1A Sosiaalioikeus - STYA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet sosiaalityön ammatillisen käytännön ja tutkimuksen kannalta. Hän osaa jäsentää sosiaalioikeuden keskeisimmän alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja käytön lainmukaisen ja laadukkaan sosiaalityön näkökulmasta. Opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön tulkintaan ja soveltamiseen.


STYA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja ymmärtää sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään ja ohjataan erityisesti kunnallisen sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa Sosiaalioikeus I -osion aineellista lainsäädäntöä konkreettisten lainsoveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Yleiskuvaus

Luennot Tampereella maanantaisin 9.1.-6.2.2017 klo 12-14 ja keskiviikkoisin 11.1.-15.2.2017 klo 12-14. Luennoista tehdään tallenteet, jotka ovat katsottavissa jälkikäteen Moodlessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

E-lomake sosiaalioikeus II:seen aukeaa 12.12.2016 kello 14 ja sulkeutuu 4.1.2017.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

E-lomake sosiaalioikeus II:seen aukeaa 12.12.2016 kello 14 ja sulkeutuu 4.1.2017.

Opettajat

Laura Kalliomaa-Puha, Vastaava opettaja

Lisätiedot

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti. Luennot tallenteina.  

Harjoitukset pidetään Porissa torstaina 16.2.2017 klo 17-20.30 luokassa 107 ja perjantaina 17.2.2017 klo 9.15-13.30 luokassa 107