x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA1A Sosiaalioikeus - STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet sosiaalityön ammatillisen käytännön ja tutkimuksen kannalta. Hän osaa jäsentää sosiaalioikeuden keskeisimmän alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja käytön lainmukaisen ja laadukkaan sosiaalityön näkökulmasta. Opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön tulkintaan ja soveltamiseen.

STYA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä. Hän ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee kunnallisen sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 15.8.-5.92016.Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 5.9.2015 klo 12.00.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 15.8.-5.9.2016.Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 5.9.2015 klo 12.00.

Opettajat

Laura Kalliomaa-Puha, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Luennot tallenteina 13.9.2016 alkaen
Harjoitukset 12 tuntia
Porin harjoitusryhmä
To 27.10.2016 klo 14-20, luokka 107, harjoitukset jatkuvat pe 28.10.2016 klo 9-15
Tentit
Ke 2.11.2016 klo 16-18, luokka 107, Uusintatentti ke 7.12.2016 klo 16-18 luokka 107

Lisätiedot

Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 15.8.-5.9.2016. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 5.9.2015 klo 12.00.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17440/lomake.html

Osallistuminen opetukseenharjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti. Luennot tallenteina.

Tentit luokkatilassa 107 Porissa varsinainen tentti 2.11. klo 16-18. Tentin purku on 23.11. klo 16-18, joka videoidaan Moodleen ja on sieltä katsottavissa jälkikäteen. Uusintatentti 7.12. klo 16-18.