x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä - STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija hahmottaa käytännön asiakastyön teoreettisen perustan ja kontekstin sekä tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja jäsennykset.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee sosiaalisen auttamistyön, ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet sekä osaa eritellä asiakastyön menetelmien paikkaa asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella -ilmoittautuminen, ilmoittautuminen auki 18.8. ja ilmoittautuminen päättyy 8.9.klo 10


Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella -ilmoittautuminen, ilmoittautuminen auki 18.8. ja ilmoittautuminen päättyy 8.9.klo 10

Opettajat

Sosiaalityön yo-opettaja Pori, Vastaava opettaja

Opetus

11.10.2016 – 22.11.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 11.10.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 12-16, luokka 386, Paitsi huom EI opetusta 25.10. HUOM! TILANA 15.11. lk 107

Oppimateriaalit

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

4. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing.  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley. Chapters 1-4.

5. Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Lisätiedot

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.