x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT4B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeiset kysymykset ja tärkeimmät historialliset suuntaukset sekä tärkeimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettiset kysymykset siitä, mitä on hyvyys, toiminnan oikeutus sekä oikeudenmukaisuus yhteisössä. Hän tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen yhteisön ja kulttuurin merkityksestä ihmiselämässä. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Sähköpostitse: e.petri.rasanen@uta.fi

Opettajat

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
E.Petri.Rasanen[ät]uta.fi

Opetus

10.3.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 12-16, Pinni B1100
Pe 21.4.2017 klo 12-16, Pinni B1097
Pe 5.5.2017 klo 12-14, Pinni B1100, TENTTI
Pe 19.5.2017 klo 12-14, Linna, Väinö Linna -sali, TENTTI

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luennot tallennetaan. Kurssi suoritetaan joko perinteisellä tai sähköisellä tentillä.