x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset teoriat ja tavat, joilla minuutta ja identiteettiä on tutkittu sosiaalipsykologiassa. Hänellä on valmiudet tarkastella, kuinka ihmiset kokevat itsensä erilaisissa yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita sosiaalista maailmaa minuuden ja identiteetin käsitteiden avulla.

Yleiskuvaus

Kurssi johdattaa minuuden ja identiteetin keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin ja auttaa analysoimaan niitä eri konteksteissa.

Kurssi koostuu luennoista, ohjatuista tehtävistä ja esitelmistä, jotka voi tehdä joko itsenäisesti tai ryhmässä. Esitelmistä ensimmäinen koskee teorioita. Jälkimmäinen koskee itse valittua empiiristä esimerkkiä.

Alustava aikataulu:

13.1., 20.1., 27.1. Luentoja ja harjoituksia

3.2. ohjattua työskentelyä

10.2, 17.2. Opiskelijoiden teoriaesitelmät

24.2. Luento ja harjoitukset

3.3., 10.3. Ohjattua työskentelyä ja tehtäviä

17.3., 24.3. Opiskelijoiden empiiriset esitelmät

31.3. Tentti

7.4. Uusintatentti ja esseen palautus 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä korkeintaan 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.htm

Opettajat

Atte Oksanen, Vastaava opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Markus Kaakinen, Opettaja
Markus.Kaakinen[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2017 – 31.3.2017
Seminaari 12 tuntia
Luennot ja seminaari
Pe 13.1.2017 - 3.2.2017 viikoittain klo 10-13, PinniA luentosali A1081
Pe 10.2.2017 - 31.3.2017 viikoittain klo 10-13, PinniB luentosali B3116
Pe 7.4.2017 klo 10-12, Linna K109, uusintatentti
Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 12 tuntia + 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 12 tuntia + 15 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arvosana määräytyy esitelmien, esseen (3 sivua) ja tentin perusteella. Jakautumisperiaate: tentti 20%, teoriaesitelmä 20%, essee 30%, empiirinen esitelmä 30%

Opintopisteet (1 op = 27h) jakautuvat kurssilla seuraavasti (suluissa vastaavat tuntimäärät):

a) Luennot, harjoitustehtävät ja tentti: 1,5 op (lähiopetus 30 h)

b) Essee: 1 op

c) Teoriaesitelmä: 1 op

d) Empiirinen esitelmä: 1,5 op