x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja arvioimiseksi. Hän osaa asettaa tutkimusongelman ja valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet sekä raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä ja harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen.
Hän omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi ja osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa.
Opiskelijalla on tiedonhankinnan perustaidot.

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2016-2017 kandiseminaareja on kolmenlaisia: koko vuoden mittaisia (periodot 1-4), syksyn mittaisia (periodit 1-2) ja kevään mittaisia (periodit 3-4). Kaikissa on sama laajuus ja sisältö: n. 30 sivun mittaisen kandidaatintutkielman tuottaminen ja kypsyysnäyte.

Seminaariryhmiä on yhteensä noin 7. Samassa ryhmässä voi olla opiskelijoita useammasta opintosuunnasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos et ehtinyt ilmoittautua 3.6. mennessä, voit ilmoittautua vielä asti 15.8.2016 joko NettiOpsussa tai e-lomakkeella. Lomakkeella ilmoittaudutaan joko 1) syyslukukauden 2016 kestävään 2) koko lukuvuoden kestävään tai 3) kevätlukukauden 2017 kestävään kandidaattiseminaariin.


Lopulliset seminaariryhmät muodostetaan aloitustapaamisen 8.9. yhteydessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Pasi Pyöriä, Vastaava opettaja
Pasi.Pyoria[ät]uta.fi
Irmeli Järventie, Opettaja
Irmeli.Jarventie[ät]uta.fi
Juha Suoranta, Opettaja
Juha.Suoranta[ät]uta.fi
Mari Korpela, Opettaja
Mari.Korpela[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2016 – 12.5.2017
Seminaari
Aloitustapaaminen kaikille lukuvuoden aikana seminaariin osallistuville
To 8.9.2016 klo 10-12, PinniB 1096

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kandidaattiseminaarien kokoontumiset pidetään torstaisin ryhmästä riippuen joko klo 10-12 tai 12-14. Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.