x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Johdatus etiikkaan kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan ja moraalifilosofian peruskysymyksiin, peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin. Kurssilla tutustutaan myös nykykeskusteluun etiikasta. Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen etiikan perusteorioihin ja käsitteisiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja pohtimaan toimintamme eettisiä taustaoletuksia sekä tarjota valmiuksia arvioida eettisiä kysymyksiä.
Johdatus etiikkaan luentokurssin suoritettuaan, opiskelija tuntee
1) etiikan peruskäsitteitä
esim. arvot, normit, moraali, metaetiikka, deskriptiivinen etiikka, normatiivinen etiikka

2) etiikan teorioita
esim. hyve-etiikka, utilitarismi, velvollisuusetiikka, eksistentialistinen etiikka, kohtaamisetiikka, sosiobiologian näkökulma etiikkaan, ympäristöetiikka, sosiaalinen konstruktivismi

3) etiikasta käytyä keskustelua filosofian historian esimerkkien kautta
- Mitä on etiikan luonne?
- Mihin eettiset päätökset perustuvat?
- Mikä on eettisen toiminnan tavoite?

4) Etiikasta käytyä nykykeskustelua
Esim. nykypäivän hyveet, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymykset, eläinten oikeudet, ympäristöetiikka

Yleiskuvaus

YKYYHT4A

VASTAAVA OPETTAJA  FT Petri Räsänen (e.petri.rasanen@uta.fi)

Syksyn 2016 YKYYHT4A luentokurssin vastaava opettaja on FT Marika Enwald (marika.enwald@uta.fi)

Kurssin ohjelma

2.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

9.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre)

16.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset), kristillinen etiikka

23.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

30.9.. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Kohlberg, Habermas)

7.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

14.10. Kohtaamisetiikka (Buber, Levinas, Bauman)

21.10. I ja II Opetusperiodien välinen tauko

28.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) näkökulmista ja psykologian näkökulmasta (Beck, Goleman)

4.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

11.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

18.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

25.11.  Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

2.12.   

Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer) klo 12-14

Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön klo 14-16

9.12. Luentotentti, klo 14.00-16.00.

16.12. Luentotentti, klo 14.00.-16.00.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoraan opettajalle: marika.enwald@uta.fi

Opettajat

Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi

Opetus

2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 2.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 9.9.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 16.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 23.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 30.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 7.10.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 14.10.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 21.10.2016, Ei opetusta!
Pe 28.10.2016 klo 14-16, Päätalo A1, LUENTO PERUTTU
Pe 4.11.2016 klo 14-16, Linna K103, LUENTO PERUTTU
Pe 11.11.2016 - 18.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Pe 18.11.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 25.11.2016 klo 14-16, Linna Väinö Linna -sali
Pe 2.12.2016 klo 12-16, Päätalo A1
Pe 9.12.2016 klo 14-16, Pinni B1100, Tentti
Pe 16.12.2016 klo 14-16, Päätalo D10B, Tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

SUORITUSTAPA Luentotentti, jossa tentitään luennot

9.12.    Luentotentti, klo 14.00.-16.00.

16.12.  Luentotentti, klo 14.00.-16.00.

Oppimateriaalit

Luentodiat (ja luentojen videotallenteet)

Kurssimateriaali löytyy moodlesta YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2016-2017  -kurssialueelta.

Lisätiedot

YKYYHT4A opintokokonaisuus voidaan suorittaa (kaksi vaihtoehtoa):

1)     Kirjatenttinä, jossa tentitään

JOKO

  1. Pietarinen, Juhani &Poutanen, Seppo 2005, Etiikan teorioita, Helsinki: Gaudeamus

TAI

  1. Suikkanen, Jussi 2014. This is ethics: An Introduction.  Chichester: Wiley-Blackwell (pp.1-194)

2)  Luentotenttinä, jossa tentitään syksyllä 2016 pidettävän luennot.

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.