x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1A Filosofian orientoivat opinnot ja johdatus filosofian opiskeluun 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian keskeiset osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta ennen kaikkea argumentaationsa ja käsittelytapansa vuoksi.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kahdesta osasta:

1. filosofian orientoivat opinnot filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille

2. varsinaisesta kurssista Johdatus filosofiaan, joka on avoin kaikille opiskelijoille. Kyseessä on intensiivikurssi.

Osassa 2 käydään läpi filosofisen tarkastelu- ja argumentaatiotavan sekä itse filosofian luonnetta. Tarkoituksena on johdattaa filosofian yliopisto-opiskeluun.

Osan 2 suorituksesta saa 2 opintopistettä jaksoon FILP1.

Osa 1 on tarkkaan ottaen osa orientoivien opintojen ja HOPS:n muodostamaa jaksoa YKYYHT0 2op.

Kurssi yhdistää siis kaksi opintojaksoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla: jani.hakkarainen@uta.fi.

Opettajat

Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]tuni.fi

Opetus

30.8.2016 – 1.11.2016
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 30.8.2016 klo 10-12, Pinni B4141, Orientoivat pääaineopiskelijoille
Pe 9.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107, 30.9. ei ole opetusta.
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107, 27.9. ja 4.10. ei ole opetusta.
Ti 25.10.2016 klo 10-12, Pinni B1100
Ti 1.11.2016 klo 10-12, Tentti, Päätalo A3
Ti 15.11.2016 klo 10-12, Tentti, Päätalo A2A

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Luennot tallennetaan ja ne voidaan suorittaa myös luentopäiväkirjalla.

Muiden tutkinto-ohjelmien kuin filosofian opiskelijat osallistuvat vain kurssiin osaan 2.