x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.3 Tasa-arvo työnä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolten tasa-arvon historiaa, lainsäädäntöä ja toimijoita. Opiskelijalla on valmiuksia toimia asiantuntijana tasa-arvokysymyksissä.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen työelämävalmiuksien näkökulmasta. Millaista on tasa-arvon edistämiseen pyrkivä työ, missä sitä tehdään, kuka sitä tekee, millaisin työkaluin ja millaiseen lainsäädäntöön, käytäntöihin, politiikkaan ja tutkimustietoon perustuen? Kurssin aikana tutustutaan tasa-arvolainsäädäntöön, tasa-arvotoimijoihin ja tasa-arvon työkaluihin (mm. työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien tekemiseen) sekä tutkimuksen että käytännön tasa-arvotyötä tekevien kokemuksiin perustuen. Pyrkimyksenä on, että kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa tehtävästä työstä, hallussaan tasa-arvotyöhön liittyvät tiedonhankinnan väylät sekä perustyökalupakki käytännön tasa-arvotyön tekemiseen.

Kurssi toteutetaan seminaariopetuksena (24 t), jossa keskeinen työskentelymuoto on lukemistojen, pienten tehtävien ja asiantuntijavierailujen pohjalta yhdessä tapahtuva keskustelu. Lisäksi kurssilla harjoitellaan toiminnallisiin menetelmiin perustuvaa työskentelyä. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa myös itsenäisen kirjallisen työn, joka palautetaan kurssin päättymisen jälkeen.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa tapaamisissa. Kurssin luentoja tai asiantuntijavierailuja ei tallenneta eikä kurssia ole mahdollista suorittaa verkossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen (/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi (hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Hanna Ojala, Vastaava opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi

Opetus

9.1.2017 – 27.2.2017
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Pienryhmäopetus
Ma 9.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 9-12, Linna K108
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssille otetaan 25 tutkinto-opiskelijaa ja 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa ja avoimen opiskelijat sähköpostitse opettajalle.