x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.5.2 Globaalin islamin antropologiaa 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa antropologian keskeiset osa-alueet. Opiskelija hahmottaa poliittisen antropologian, talousantropologian ja uskontoantropologian tapoja lähestyä tutkimuskohdettaan, ja hän tunnistaa antropologialle tyypillisen tavan tarkastella taloutta, politiikkaa ja uskontoa etnografisesti sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Hän tuntee etnografisen kirjoittamisen tavan, jossa empiriaa ja teoreettista ajattelua yhdistetään toisiinsa. Lisäksi hän osaa esittää antropologiseen ajatteluun pohjautuvia kysymyksiä näiltä osa-alueilta.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista ja kirjan tenttimisestä, ks. oppimateriaalit.

HUOM! Luennot pidetään 7.2.-18.4.2017 välisenä aikana (ei luentoa 7.3.).

Luennot ja kirja tentitään yhdessä tentissä sähköisen tenttijärjestelmän kautta 28.3.-28.4.2017 välisenä aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 15 avoimen yliopiston opiskelijaa. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen
(/yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen) suorittamiseksi (hae
opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)
Ilmoittautumiset sähköpostitse: Susanne.Dahlgren@uta.fi

Opettajat

Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
Susanne.Dahlgren[ät]uta.fi
Marko Juntunen, Opettaja

Opetus

7.2.2017 – 18.4.2017
Seminaari
Luennot
Ti 7.2.2017 - 18.4.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, Paavo Koli-sali PinniA
Poikkeukset:
7.3.2017 , ei luentoa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luetaan teos Teheranin kodeissa, Kairon kaduilla. Nuorten elämää islamin maissa (toim.) Susanne Dahlgren. Otava 2016.