x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS4.2 Sosiaalipsykologia 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalipsykologian ajatteluperinteitä ja tunnistaa niiden käyttövoiman ihmisen ja sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa.

Yleiskuvaus

Jaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat mm. arvot, minuus, ryhmät sekä vuorovaikutus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Miira Niska, Vastaava opettaja
Miira.Niska[ät]uta.fi

Opetus

7.3.2017 – 16.5.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 7.3.2017 - 16.5.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Poikkeukset:
28.3.2017 , päätalo luentosali D11
9.5.2017 , PinniB luentosali B1096

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennon aikana täsmennettävä valikoima lukuja alla olevasta kirjallisuudesta:

1. Hänninen, Partanen & Ylijoki (toim.) (2001) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino.

2. Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas (2010) Arjen sosiaalipsykologia (luvut 1-3 ja 6). WSOYpro [tai uudempi painos (SanomaPro)].

3. Helkama et al. (toim.) (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita. Uudistettu painos.

Lisätiedot

Kurssi sisältää luento-opetusta ja siihen liittyviä harjoituksia, kirjallisuuteen perehtymistä ja intensiivistä ryhmätyöskentelyä.