x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.1 Kokeellinen, kokeileva ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologisen tutkimuksen historiaa, ydinalueita ja keskeisiä teorioita. Hän kykenee vertailemaan ja arvioimaan erilaisten sosiaalipsykologisten näkökulmien käytettävyyttä. Opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologista tapaa käsitteellistää sosiaalista maailmaa.

Yleiskuvaus

Kurssi jalostaa kokeellisen tutkimuksen ideoita sosiaalisen maailman ymmärtämiseksi. Kurssilla tehdään, arvioidaan ja kehitetään sosiaalipsykologisia kokeiluja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan kurssin vastuuopettajalle, jonka yhteystiedot löydät alta. Huomoithan, että tässä kiintiössä kurssille tulevalla on ennen kurssi-ilmoittautumista oltava voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalitieteiden aineopintojen suorittamiseksi(hae opinto-oikeutta: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html)

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Atte Oksanen, Opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Miira Niska, Opettaja
miira.niska[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Yhteisluennot
Ti 20.9.2016 klo 16.00-19.30, Paavo Koli -sali, Pinni A
Ti 27.9.2016 klo 16.00-19.30, Paavo Koli -sali, Pinni A
Ti 1.11.2016 klo 16.00-19.30, Paavo Koli -sali, Pinni A
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Aamuryhmä 1
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 5026, Yhteisluentopäivinä ei ryhmätapaamista
Iltaryhmä 2
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 16-18, Linna 5026, Yhteisluentopäivinä ei ryhmätapaamista
Ryhmätyöskentely 40 tuntia
Itsenäinen työskentely 40 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Harjoitukset 12 tuntia
Toiseus, vieraus, kohtaamisia - sosiaalipsykologian päivät
Pe 25.11.2016 klo 9-17, Linna
La 26.11.2016 klo 9-15, Linna

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

*Kurssilla sähköisesti jaettava materiaali sekä

*Lahikainen et al. (toim.) 2012: Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino, Tampere.

Lisätiedot

* Kurssille ilmoittauduttaessa ilmoittaudutaan pienryhmiin, joko aamu- tai iltaryhmään. Kurssi alkaa näiden ryhmien tapaamisella 13.9.

* Kurssille tulevilta opiskelijoilta edellytetään SOS4.2. Sosiaalipsykologia -jakson suoritusta tai aiempien opetussuunnitelmien perusopintotasoisten sosiaalipsykologian kurssien käymistä.

* Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoista etusijalla ovat kanditutkintoa tekevät opiskelijat.

* Valinnaisina opintoina tai avoimen yliopiston opintoina kurssia suorittavia opiskelijoita valitaan vähintään 5.

* Kohtaa 6.2.1 voi suorittaa vain LÄHIOPETUKSENA tai TENTTINÄ - ei lukupiirillä