x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkielman tekemisen perustaidot: tutkimustehtävän muotoilun, relevantin tutkimuskirjallisuuden hankinnan, itsenäisen tieteellisen ajattelun, tieteellisen tekstin tuottamisen, kirjoittamisprosessin läpiviemisen ja tieteellisen argumentoinnin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen.

Yleiskuvaus

Sosiaalityön opiskelijat voivat suorittaa kandidaatin tutkielmaseminaarin osallistumalla monimuoto-opetuksena toteutettavaan seminaariin. Kuhunkin verkkoseminaariryhmään otetaan enintään 8 opiskelijaa. Tarvittaessa järjestetään kolmas verkkoseminaariryhmä. Valinnan kriteerinä on opintojen eteneminen (suoritetut opintopisteet).


HUOM! Kandidaatin tutkielman kanssa suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kohdat STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op ja STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op. Tutkimusmenetelmäopintojen harjoitusryhmiin on erillinen ilmoittautuminen.

 

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariryhmiin on auki 1.8.2016 alkaen ja keskiviikkoon 1.9.2016 klo 23.59 asti.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariryhmiin on auki 1.8.2016 alkaen ja keskiviikkoon 1.9.2016 klo 23.59 asti.

Opettajat

Tuija Eronen, Vastaava opettaja
tuija.eronen[ät]tuni.fi
Lasse Rautniemi, Vastaava opettaja
lasse.rautniemi[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2016 – 24.2.2017
Seminaari 18 tuntia + 18 tuntia Verkossa
Aloitus
Ke 7.9.2016 klo 12-16, luokka 107, Aloituskokoontuminen (kaikki opiskelijat)
1 ryhmä
Ke 9.11.2016 klo 14-19, ac-seminaari, Suunnitelmapapereiden käsittelyä pienryhmissä
Lähiopetus
Ke 5.10.2016 klo 14-18, luokka 107, Tiedonhankintataidot -opetus + ryhmäkokoontuminen (kaikki opiskelijat)
2 ryhmä
To 10.11.2016 klo 14-19, ac-seminaari, Suunnitelmapapereiden käsittelyä pienryhmässä
Lähiopetus
Ma 28.11.2016 klo 15-18, luokka 107, Ryhmäkokoontuminen (kaikki opiskelijat)
1 ryhmä
Ke 11.1.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
2 ryhmä
Ma 16.1.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
1 ryhmä
Ke 8.2.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
2 ryhmä
To 9.2.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
Loppuseminaari
Pe 24.2.2017 klo 10-16, luokka 107, Loppukokoontuminen (kaikki opiskelijat)

Lisätiedot

HUOM! Monimuoto-opetuksena toteutettavaan ryhmään tarvitset verkkotapaamisia varten riittävän nopean nettiyhteyden, riittävän uuden flashplayer -ohjelmapäivityksen ja kuulokemikrofonin. Kuvayhteys ei ole pakollinen, mutta se on suotava ja tätä varten tarvitset web-kameralla varustetun tietokoneen.

Tiedonhaun opetuksessa käytetään Connect pro – huonetta, jonne annetaan linkki. Opiskelija tarvitsee siis vain tietokoneen ja mahdollisuuden kuunnella opetusta sekä linkin. Opetukseen voi osallistua joko vain kuuntelemalla ja seuraamalla esitystä tai lisäksi chat-viesteillä. Opettajina toimivat tietoasiantuntija Sari M. Mäkelä ja tietoasiantuntija Saija Tapio. He tekevät ryhmille Moodle-alueet, jonne opetus tallennetaan, näin nekin, jotka eivät pääse paikalle, voivat osallistua. Opetuksessa kerrataan tiedonhakutaitoja ja tietokantoja sekä perehdytään uusiin tietokantoihin (kotimaiset ja ulkomaiset).